Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/empatia.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/empatia.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 579

v. Line Ladegaard Østerby

Om Empatia

 

Empatia drives som enkeltmandsvirksomhed under cvr.nr. 36 83 04 09 DSC_0838red1
og er etableret af advokat og mediator Line Ladegaard Østerby.

Empatia kan kontaktes på tlf. 6011 6511 el. mail@empatia.dk

Line Ladegaard Østerby

Jeg har tidligere arbejdet som anklager hos politiet, ansat advokat og virksomhedsadvokat. Jeg har derfor en bred juridisk erfaring, men har valgt særligt at specialisere mig indenfor privatret, herunder personskadeerstatning og familie- arveret.

Jeg elsker at undervise og underviser flere gange ugentligt bl.a. på Aarhus Universitet, Juridisk Institut.

Jeg har i mange år ført retssager og arbejdet med mennesker i konflikt.

I løbet af mit arbejdsliv har jeg erfaret, at en retssag tit er uhensigtsmæssig for begge parter. Både taberen og vinderen. Begge parter bruger mange kræfter, timer og penge på det årelange og opslidende forløb. Efter retssagen har parterne typisk ødelagt den indbyrdes relation, og et samarbejde fremadrettet kan være yderst vanskelig eller umulig.

Jeg er uddannet mediator/konfliktmægler ved Mediationcenter a/s i Nordsjælland, og har siden arbejdet indgående med mediation som konfliktløsningsmode.
Jeg har erfaret, at den metode kan give mennesker i konflikt en mulighed for en fælles løsning og dermed en værdi, som ingen retssag nogensinde vil kunne.

Som mediatoradvokat er det vigtigt for mig at bistå mennesker, der er involverede i en konflikt, med at blive hørt, opnå anerkendelse og nå frem til en løsning, der er rigtig for netop dem.

Jeg varetager din sag omhyggelig og til konkurrencedygtige priser – og står til rådighed igennem hele forløbet.

Obligatoriske oplysninger

Advokat Line Ladegaard Østerby er beskikket af det Danske Justitsministerium og medlem af Advokatsamfundet samt Danske Mediatoradvokater.

Kontoret har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og garantiordning hos HDI Gjerling, policenummer 156-08655105-14000. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Empatia, uanset hvor den udøves.

Line Ladegaard Østerby er endvidere omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og er underlagt reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126 samt de advokatetiske regler.

De regler, der gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær, opkrævet af Empatia, kan der klages over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, jf. nærmere nævnets hjemmeside: www.advokatnaevnet.dk.

Empatia anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting, med mindre dette specifikt aftales med klienten.

Kontakt: line@empatia.dk eller mail@empatia.dk